Alle technieken in één hand!

Historiek

Brabo Technics plaatste begin 2008 zijn eerste installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen. Door de steeds toenemende vraag zijn wij een samenwerkingsakkoord aangegaan met een erkend dakwerkersbedrijf waarmee onze afdeling Brabo Renovatie al jaren samenwerkt. Dit garandeert een correcte plaatsing en indien nodig een perfecte aanpassing van het bestaand dak. Wij plaatsen zowel op schuine daken als platte daken.


Service

Aangezien wij bij verschillende fabricanten zonnepanelen (REC, BENQ, ATERSA, SOLARWORLD, LG, SUNPOWER, PANASONIC), omvormers (SMA, SOLAREDGE, SOLIS) en toebehoren aankopen kunnen wij vrij snel leveren en plaatsen. Alvorens wij een defintieve offerte kunnen opmaken is het raadzaam dat wij eerst ter plaatse komen zien ofdat het dak al dan niet geschikt is voor de montage van zonnepanelen. (zowel constructief als geografisch). Voor een prijsindicatie is het belangrijk dat wij de juiste afmetingen van het dak hebben + de oriëntatie. Hoe zuidelijker gelegen, hoe meer opbrengst. Gelieve steeds enkele foto's bij te voegen + een kopij van uw laatste afrekening van uw elektriciteitsverbruik.


Wat zijn fotovoltaïsche zonnepanelen?

Het woord fotovoltaïsch komt van het Griekse "photonâ"( betekent "licht") en het Italiaanse "Volta" (de Italiaanse uitvinder van de elektrische spanning). In een fotovoltaïsch zonnepaneel zitten zonnecellen welke geproduceerd zijn uit silicium (silicium wordt uit zand gewonnen en is in overvloed beschikbaar !). Er zijn 2 types zonnecellen, nl. mono- en polykristallijn. De vermogenopbrengst wordt uitgedrukt in Watt-piek. Een gemiddeld zonnepaneel heeft een opbrengst tussen de 260 en de 350 Watt piek en heeft een afmeting van ongeveer 170cm x 100cm.


Hoe werkt een installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen?

De opgenomen lichtenergie wordt via de zonnepanelen omgezet in gelijkstroom. Deze gelijkstroom wordt d.m.v. een omvormer (of inverter) omgezet in wisselstroom. Deze energie wordt in de eigen binneninstallatie geïnjecteerd. Achter de omvormer plaatsen wij een automatische zekering + een modulaire kWh-meter die de groene stroom meet die door de zonnepanelen wordt geproduceerd. De bestaande kWh-meter van de elektriciteitsmaatschappij blijft in de meeste gevallen behouden. Deze meet het netto energieverbuik van de volledige installatie (= totaal verbruik + de opbrengst van de zonnepanelen). Wanneer de zonnepanelen meer opbrengst leveren dan het elektrisch verbruik op dat ogenblik draait uw kWh-meter terug.


Kostprijs

Een gemiddelde installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen volledig door ons geplaatst kost momenteel ongeveer 1.300€ à 1.700€ per kW-piek.


Waarom een installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen?

  • Een jaarlijkse besparing op uw elektriciteitsverbruik (afhankelijk van de hoeveelheid panelen die kunnen geplaatst worden).
  • Verschillende gemeenten geven nog een extra premie (na te vragen).
  • Rekening houdende met bovenvermelde voorwaarden heeft U de eenmalige investering op 7 à 10 jaar terugverdiend. Daarna heeft U elk jaar de besparing op uw verbruik.
  • U draagt bij tot een beter milieu.


Waarborgen

Aangezien wij enkel met topkwaliteit werken garanderen wij U rendementsgaranties tot 25 jaar.


Merken

Klik op een leverancier voor meer info.


 Fotovoltaïsche panelen


 Omvormers


Bevestigingsmateriaal


Levensduur van een installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Zonnepanelen moeten minimum 30 jaar energie leveren (na 20 jaar moeten deze nog minimum 80% vermogen leveren).


Studies

Wij maken gratis en vrijblijvend uw offerte + rendementsberekening + terugverdientijd.


Premies

Informatie over premies en toelages vindt u op:

Z

O

N

N

E

-

E

N

E

R

G

I

E

Wat kan Brabo Technics voor u betekenen?